Osmanağa Mah. Süleymanpaşa Sok. No : 2-4 Kat:5 Kadıköy

Hepsini Göster (2)
Kurs seç
Telefon formatı
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ1

Kişisel verilerin işlenmesi için onay veriniz. Alınan kişisel verileri sadece şirketimiz içerisinde kullanmayı ve üçüncü şahıslara devretmemeyi taahhüt ederiz.

Detaylar.

0 gün.

00:00:00

Nova IT Academy, dijital ödeme yöntemlerinde Türkiye Devlerinden PaybyMe ile İşbirliği Yaptı.

6 Kasım Pazartesi günü Nova IT Academy Türkiye direktörü Gleb Uglanov,  İstanbul Müdürü Servet Öztürk PaybyMe CEO'su Emre Gürsoy'u ve ekip arkadaşlarını ofislerinde ziyaret etti. Ziyaretimizde Türkiye'de BT alanında sektörel ihtiyaçlardan, yetkin BT uzmanlarının doğru şekilde yetiştirilmesinden ve istihdam konularından son derece faydalı bilgiler aktarıldı. Aynı zamanda da Nova IT Academy ve PayTech şirket iştirakleri arasında işbirliği istihdam anlaşmaları imzalandı. Şimdi sizlere biraz PaybyMe hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

 

“PAYBYME ÖZEL ÇÖZÜMLERİYLE GÜVENLİ ÖDEME DENEYİMİ SAĞLIYOR”

2010 yılın­dan bu yana sek­tör ve firma büyük­lüğü ayırt etmek­si­zin müş­te­ri­le­rine online ödeme çözüm­leri sunan finan­sal tek­no­loji fir­ması PaybyMe; yerli, yabancı işletme ya da işlem adedi ayırt etmek­si­zin tüm üye işyer­leri için “yeni nor­male” uygun, sadece onlara özel geliş­tir­me­lerle çözüm sunu­yor. Dün­ya­nın her yerin­den kolayca ödeme ala­bi­le­cek­leri; glo­bal ve lokal kredi/banka kartı öde­me­leri, mobil ödeme, “tek-tıkla” ödeme, hem kredi kartı hem de mobil öde­me­ler için abo­ne­lik sis­tem­leri/yöne­tim­leri, para trans­fer­leri, aynı anda bir­çok hesap­tan bakiye top­lama veya hesaba bakiye gön­de­rimi, kart sak­lama, link ile ödeme ve daha bir­çok ödeme tek­no­lo­ji­siyle kesin­ti­siz ödeme alma­la­rına ve yeni müş­te­ri­lere ulaş­ma­la­rına yar­dımcı olu­yor.

2010 yılın­dan bu yana sek­tör ve firma büyük­lüğü ayırt etmek­si­zin müş­te­ri­le­rine online ödeme çözüm­leri sunan finan­sal tek­no­loji fir­ması PaybyMe; yerli, yabancı işletme ya da işlem adedi ayırt etmek­si­zin tüm üye işyer­leri için “yeni nor­male” uygun, sadece onlara özel geliş­tir­me­lerle çözüm sunu­yor. Dün­ya­nın her yerin­den kolayca ödeme ala­bi­le­cek­leri; glo­bal ve lokal kredi/banka kartı öde­me­leri, mobil ödeme, “tek-tıkla” ödeme, hem kredi kartı hem de mobil öde­me­ler için abo­ne­lik sis­tem­leri/yöne­tim­leri, para trans­fer­leri, aynı anda bir­çok hesap­tan bakiye top­lama veya hesaba bakiye gön­de­rimi, kart sak­lama, link ile ödeme ve daha bir­çok ödeme tek­no­lo­ji­siyle kesin­ti­siz ödeme alma­la­rına ve yeni müş­te­ri­lere ulaş­ma­la­rına yar­dımcı olu­yor.

2010 yılın­dan bu yana sek­tör ve firma büyük­lüğü ayırt etmek­si­zin müş­te­ri­le­rine online ödeme çözüm­leri sunan finan­sal tek­no­loji fir­ması PaybyMe; yerli, yabancı işletme ya da işlem adedi ayırt etmek­si­zin tüm üye işyer­leri için “yeni nor­male” uygun, sadece onlara özel geliş­tir­me­lerle çözüm sunu­yor. Dün­ya­nın her yerin­den kolayca ödeme ala­bi­le­cek­leri; glo­bal ve lokal kredi/banka kartı öde­me­leri, mobil ödeme, “tek-tıkla” ödeme, hem kredi kartı hem de mobil öde­me­ler için abo­ne­lik sis­tem­leri/yöne­tim­leri, para trans­fer­leri, aynı anda bir­çok hesap­tan bakiye top­lama veya hesaba bakiye gön­de­rimi, kart sak­lama, link ile ödeme ve daha bir­çok ödeme tek­no­lo­ji­siyle kesin­ti­siz ödeme alma­la­rına ve yeni müş­te­ri­lere ulaş­ma­la­rına yar­dımcı olu­yor.

2010 yılın­dan bu yana sek­tör ve firma büyük­lüğü ayırt etmek­si­zin müş­te­ri­le­rine online ödeme çözüm­leri sunan finan­sal tek­no­loji fir­ması PaybyMe; yerli, yabancı işletme ya da işlem adedi ayırt etmek­si­zin tüm üye işyer­leri için “yeni nor­male” uygun, sadece onlara özel geliş­tir­me­lerle çözüm sunu­yor. Dün­ya­nın her yerin­den kolayca ödeme ala­bi­le­cek­leri; glo­bal ve lokal kredi/banka kartı öde­me­leri, mobil ödeme, “tek-tıkla” ödeme, hem kredi kartı hem de mobil öde­me­ler için abo­ne­lik sis­tem­leri/yöne­tim­leri, para trans­fer­leri, aynı anda bir­çok hesap­tan bakiye top­lama veya hesaba bakiye gön­de­rimi, kart sak­lama, link ile ödeme ve daha bir­çok ödeme tek­no­lo­ji­siyle kesin­ti­siz ödeme alma­la­rına ve yeni müş­te­ri­lere ulaş­ma­la­rına yar­dımcı olu­yor.

GÜVENLİ ÖDEME DENEYİMİ

PaybyMe, üye işyer­le­ri­nin tüm finan­sal ihti­yaç­la­rını tek enteg­ras­yonla kar­şı­lar­ken, aynı anda yapay zekalı sah­te­ci­lik önleme sis­te­miyle part­ner­le­rine son derece güvenli ödeme dene­yimi sunu­yor. Böy­lece, sahte ödeme işlem­le­rine engel olup, tüm diğer işlem­leri kabul ede­rek dönü­şüm oran­la­rını yük­sel­ti­yor. PaybyMe’de her 10 ödeme işle­min­den 9’u başa­rıyla ger­çek­le­şi­yor, 10’da 1’lik kısım ise son kul­la­nı­cı­la­rın yan­lış 3D şifre gir­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor.

PaybyMe CEO’su Emre Gür­soy; PaybyMe’de en büyük yatı­rımı çalı­şan­la­rına, tama­men şir­ket içi yerli kay­nak­larla geliş­ti­ri­len ödeme alt­ya­pı­la­rına ve yapay zekalı sah­te­ci­lik önleme sis­tem­le­rine yap­tık­la­rını söy­lü­yor. Ama­cı­mız; tüm üye işyer­le­ri­mi­zin ödeme işlem­le­rini kabul etme­le­rini sağ­la­mak ve %100 uptime olmak için çalış­mak.

PaybyMe CEO’su Emre Gür­soy; PaybyMe’de en büyük yatı­rımı çalı­şan­la­rına, tama­men şir­ket içi yerli kay­nak­larla geliş­ti­ri­len ödeme alt­ya­pı­la­rına ve yapay zekalı sah­te­ci­lik önleme sis­tem­le­rine yap­tık­la­rını söy­lü­yor. Ama­cı­mız; tüm üye işyer­le­ri­mi­zin ödeme işlem­le­rini kabul etme­le­rini sağ­la­mak ve %100 uptime olmak için çalış­mak.

Merhaba
Seviye Tespit Sınavına Katılın ve Teknopark'dan %60'ye Varan Eğitim Bursu Alın. Son Gün 30 Nisan ! Son kontenjanları kaçırmayın!
Bilgi Al!
Eğitime Nisan Ayında Başlayın ve Teknopark'dan %60'ye Varan Eğitim Bursu Alın. Son Gün 30 Nisan ! Son kontenjanları kaçırmayın!

Bu site çerez kullanır

Gizlilik Politikası

ve

Yasal Bilgiler